Novinky

16.3.2010

Ideaprojekt spol. s r. o., nám. Míru 1891/13, Bruntál, plánuje z přístřešku vedle dětských ordinací na ulici U Rybníka 2, Bruntál výstavbu dvou garážových stání pro osobní automobil a jedno garážové stání pro motocykl. V případě zájmu a bližších informací nás kontaktujte na tel. čísle 777933269

11.10.2009

Jako vedlejší činnost nabízíme zákazníkům velkoformátový tisk a kopírování plánů a výkresů.

Profil Společnosti

Bannery

Oceňování

Naše společnost zajišťuje prostřednictvím svých zaměstnanců oceňování formou znaleckých posudků či odborných expertíz v různých oblastech:

 • znalecké posudky o ceně nemovitostí (stavby, pozemky, trvalé porosty) dle platných cenových předpisů
 • znalecké posudky a expertízy o ceně podniků či jejich částí
 • tržní ocenění nemovitostí, stanovení obvyklých cen
 • oceňování majetkových složek (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, pohledávky, atd.)
 • ocenění ve smyslu Obchodního zákoníku
 • přímé prodeje podniků či jejich částí
 • nepeněžité vklady majetku a podniků či jejich částí
 • přeměny, sloučení, splynutí a rozdělení společností
 • stanovení hodnot obchodních a akciových podílů

Ocenění jsou prováděna zejména pro potřeby:

 • občanů (prodeje, dědictví, darování majetku, vypořádání SJM, atd.)
 • fyzických a právnických osob, obcí a institucí
 • soudů (stanovení obvyklých cen nemovitostí a cen podle cenových předpisů, stanovení hodnot podniků či jejich částí, stanovení jednotlivých aktiv)
 • bankovních domů (tržní ocenění nemovitostí pro potřeby zástavy majetku a hodnocení bonity)
 • notářů, insolvenčních správců, dražeb

V rámci tržního ocenění je zajištěna smluvní spolupráce s různými finančními institucemi, zejména:

 • Komerční banka, a.s.
 • GE Money Bank, a.s.
 • Česká spořitelna, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
 • AXA Bank Europe
 • Moravský Peněžní ústav
 • Cetelem ČR, a.s.
 • Credoma, a.s,

V případě specializovaných či velmi náročných ocenění jsou přizvání specialisté nebo jsou organizovány zavedené odhadcovské týmy s naší garancí.